کلیدواژه‌ها = نرخ مؤثر مالیاتی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ریسک وضعیت مالیاتی شرکت بر حق‌الزحمۀ حسابرسی

دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 301-318

امید پورحیدری؛ مجتبی گل محمدی شورکی