نویسنده = محمدعلی رجب بیکی
تعداد مقالات: 1
1. سرمایه اجتماعی و حق‎الزحمه حسابرسی

دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 269-288

محمدرضا مهربان پور؛ محمد جندقی قمی؛ محمدعلی رجب بیکی