نویسنده = مهدی پیری سقرلو
تعداد مقالات: 1
1. درک حسابرسان از مفهوم تردید حرفه ای در کار حسابرسی

دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 117-135

آرش تحریری؛ مهدی پیری سقرلو