نویسنده = فرید تنها
تعداد مقالات: 1
1. خصوصی‎سازی کنترل، نظام راهبری شرکتی و عملکرد شرکت

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 349-370

کیهان مهام؛ فرید تنها