نویسنده = ������ ���������� ���������� ��������
بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری سیستم اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت با رویکرد قابلیت‌های پویا

دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 221-242

10.22059/acctgrev.2017.235007.1007629

محمد عرب‌مازار یزدیi؛ احمد ناصری؛ مریم نکوئی زاده؛ امیر مرادی


سبک‎شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت

دوره 19، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 73-96

10.22059/acctgrev.2012.29200

محمد عرب‌مازار یزدی؛ ابوالقاسم مسیح‎آبادی؛ اعظم پوریوسف