نویسنده = شاپور محمدی
فرایند شکل‌گیری قیمت‌ها در بورس تهران- رویکرد ریزساختاری

دوره 16، شماره 2، تیر 1388

احمد پویان‌فر؛ رضا راعی؛ شاپور محمدی


بررسی روش های مختلف تخمین بتا در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 1، شهریور 1386

شاپور محمدی؛ حسین عباسی نژاد؛ سید روح الله میر صانعی