فرایند شکل‌گیری قیمت‌ها در بورس تهران- رویکرد ریزساختاری

نویسندگان

دانشکده مدیریت

چکیده

در این مقاله با استفاده از رویکرد هاسبروک (1991) و دافور و انگل (2000) نسبت به مدل‌سازی قیمت‌های معاملاتی در بورس تهران اقدام نموده‌ایم. سازگار با مدل‌های نظری و تحقیقات تجربی در سایر بازارها، مدل تخمینی خودرگرسیو‌ برداری بر روی هفت شرکت انتخابی در بورس تهران وجود رابطه معنی‌دار بین جهت معامله و مظنه‌ها را در بورس تهران مورد تایید قرار داد. همچنین ملاحظه گردید که فاصله بین معاملات و دامنک در شکل‌گیری مظنه‌ها از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transactional Prices Intraday Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ahmad Pouyanfar
  • Reza Raei
  • Shapoor Mohammadi
چکیده [English]

We used Hasbrouck (1991) and Dufaur and Engle (2000) vector autoregressive model for trades and prices in Tehran Stock Exchange. We find that trade sign, spread and waiting time between consecutive trades in the process of price formation is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High frequency data
  • Market Microstructure
  • Transactional prices