نویسنده = �������������� ������ ���������� ��������
بررسی تأثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22059/acctgrev.2023.346709.1008710

داریوش فیروزی؛ رسول برادران حسن زاده؛ رضوان حجازی؛ مهدی زینالی


تأثیر برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای گزارش حسابرسان

دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 155-172

10.22059/acctgrev.2016.58466

رسول برادران حسن زاده؛ عسگر پاک مرام؛ قادر حسین بابایی؛ علی فریادی بناب