نویسنده = برادران حسن زاده، رسول
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر جریان‎های نقد آزاد بر مدیریت سود واقعی و تصنعی

دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 421-440

10.22059/acctgrev.2017.224708.1007533

مریم نوبخت؛ رسول برادران حسن زاده


2. تأثیر برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای گزارش حسابرسان

دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 155-172

10.22059/acctgrev.2016.58466

رسول برادران حسن زاده؛ عسگر پاک مرام؛ قادر حسین بابایی؛ علی فریادی بناب


3. بررسی رابطه بین برخی مکانیزم‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-16

10.22059/acctgrev.2012.29196

رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآور نهندی؛ قادر حسین بابایی