نویسنده = احمد پویان‌فر
تعداد مقالات: 1
1. فرایند شکل‌گیری قیمت‌ها در بورس تهران- رویکرد ریزساختاری

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388

احمد پویان‌فر؛ رضا راعی؛ شاپور محمدی