نویسنده = یاسر تیموری اصل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی موانع استقرار سیستم آمارهای مالی دولت (GFS) (مورد مطالعه استان اصفهان)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1384

حسنعلی سینائی؛ سعیدال..... مرتضوی؛ یاسر تیموری اصل


2. پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1384

حسنعلی سینائی؛ سعیدال..... مرتضوی؛ یاسر تیموری اصل