نویسنده = کامبیز فرقاندوست حقیقی
تعداد مقالات: 2
1. اقتصاد و حسابداری دوقلوهای ناسازگار

دوره 2، شماره 2، پاییز 1372

دکتر علی ثقفی؛ کامبیز فرقاندوست حقیقی


2. انقلاب در تفکر حسابداری و مفهوم ابرتئوری

دوره 2، شماره 1، تابستان 1372

کامبیز فرقاندوست حقیقی