نویسنده = یزدانیان، عالمه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عناصر کلیدی حسابرسی داخلی

دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 135-158

بیتا مشایخی؛ عالمه یزدانیان