نویسنده = قشقایی، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. رابطۀ قابلیت مقایسۀ حسابداری با مدیریت سود واقعی و تعهدی

دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 527-550

علی رحمانی؛ فاطمه قشقایی


2. تأثیر سطح وجه نقد نگهداری‎شده بر رابطۀ بین بازدهی و سرمایۀ در گردش

دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 39-54

شهناز مشایخ؛ سونا نوروزی؛ فاطمه قشقایی