نویسنده = محمدی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و وجه نقد نگهداری‎شده

دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 263-278

عزیز گرد؛ منصور محمدی؛ مجید گلدوست