نویسنده = چیرانی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهامداران

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 519-536

سید رضا سید نژاد فهیم؛ مهدی مشکی؛ ابراهیم چیرانی؛ غلامرضا محفوظی