نویسنده = هادیان، سید امین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات مربوط بودن اطلاعات حسابداری

دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 1-20

احمد احمدپور؛ سید امین هادیان