نویسنده = قاسم زاد، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی بر ضریب واکنش سودهای آتی

دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 479-500

داریوش فروغی؛ پیمان قاسم زاد