نویسنده = آقاجانی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. پیش‎بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 31-46

رضوان حجازی؛ شاپور محمدی؛ زهرا اصلانی؛ مجید آقاجانی