نویسنده = فتحی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر هزینه‌های اختیاری غیرعادی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 51-62

سعید فتحی؛ سید عباس هاشمی؛ زهرا فیروزکوهی؛ علیرضا عجم