نویسنده = ایزدی‌نیا، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام

دوره 17، شماره 2، پاییز 1389

ناصر ایزدی‌نیا؛ امیر رسائیان