نویسنده = میار، ساسان
تعداد مقالات: 1
1. لزوم آگاهی حسابداران از EMH و CMR

دوره 4، شماره 1، تابستان 1374

ساسان میار