نویسنده = پوریانسب، امیر
تعداد مقالات: 3
1. مسائل و مشکلات اجرایی هدفهای گزارشگری مالی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1374

امیر پوریانسب؛ ساسان مهرانی


2. حسابداری منابع انسانی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1373

عبد الرضا تالانه؛ امیر پوریانسب


3. گزارش دهی مالی به کارکنان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1372

امیر پوریانسب؛ عبدالرضا تالانه