نویسنده = نوین، دکتر عادل محمد زاده
تعداد مقالات: 1
1. اعتلا آموزش حسابداری در کشورهای در حال رشد : بررسی مورد ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1371

دکتر علی ثقفی؛ دکتر عادل محمد زاده نوین؛ دکتر رمضان علی رویایی