نویسنده = فلاح‌پور، سعید
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدلی برای مدیریت فعال پرتفوی با استفاده از VaR و الگوریتم ژنتیک

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 19-34

رضا راعی؛ سعید فلاح‌پور