نویسنده = خانلری، امیر
تعداد مقالات: 1
1. سنجش ارزش دوره زندگی مشتری (CLV) بر اساس مدل RFM

دوره 14، شماره 1، تابستان 1386

بابک سهرابی؛ امیر خانلری