نویسنده = صانعی، سید روح الله میر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روش های مختلف تخمین بتا در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 1، تابستان 1386

شاپور محمدی؛ حسین عباسی نژاد؛ سید روح الله میر صانعی