نویسنده = خاتمی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. نقش حسابداری مدیریت در ژاپن

دوره 5، شماره 0، پاییز 1375

محمدعلی خاتمی