نویسنده = جعفری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تئوری حسابداری اجتماعی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1372

محمدرضا جعفری