کلیدواژه‌ها = رگرسیون جزئی و روش حداقل مربعات جزئی
تعداد مقالات: 1