کلیدواژه‌ها = تئوری مجموعه های فازی
تعداد مقالات: 1
1. مشکل ابهام و عدم صراحت درحسابداری

دوره 8، شماره 1، تابستان 1378

احمد ظریف فرد