کلیدواژه‌ها = صنعت بیمه ایران
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری صنعت بیمه ایران : مطالعه ای موردی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1382

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ امیررضا نعمت الهی اردستانی