کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 2
2. مشکل ابهام و عدم صراحت درحسابداری

دوره 8، شماره 1، تابستان 1378

احمد ظریف فرد