نویسنده = لادن ناصح
تعداد مقالات: 1
1. سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1382

دکتر سید حسین سجادی؛ لادن ناصح