نویسنده = قدرت‌الله طالب‌نیا‎
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطلاعات حسابداری زیست‌محیطی و اجتماعی در ایران

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 43-60

قدرت‌الله طالب‌نیا‎؛ رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری