نویسنده = محسن حسن نتاج کردی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر ویژگی‎های کمیته حسابرسی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‎ها

دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 19-38

قدرت اله برزگر؛ محسن حسن نتاج کردی؛ دنیا ملکی