نویسنده = حسین فخاری
کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد

دوره 16، شماره 3، مهر 1388

حسین فخاری؛ سید روح الله تقوی


سودمندی اقلام صورت‌های مالی در پیش‌بینی زمان لازم برای حسابرسی شرکت

دوره 13، شماره 2، شهریور 1385

محمد کاشانی پور؛ حسین فخاری؛ مراد علی حمزه لی