واکاوی الواح گلی استحکامات تخت جمشید با تمرکز بر شیوة حسابداری و دفترداری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف پژوهش پیش رو، بررسی تاریخچة حسابداری با استفاده از کتیبه‌های باروی تخت جمشید است. شصت‏و‏پنج لوح حسابداری از 2087 کتیبة منتشر‏شدة ریچارد هلک (1969) و یک لوح از صدوپنجاه کتیبة منتشر‏شدة عبدالمجید ارفعی (1387) مورد بررسی قرار گرفت. لوح‏ها مربوط به سال‌های سیزدهم (509 پ.م) تا بیست‌وهشتم داریوش هخامنشی (494 و 493 پ.م) است. گل‏نبشته‌هایی که مضمون حسابداری دارند با رویکرد زبان‌شناسی ایلامی، از جنبة امکان همسان‎بودن حساب‌ها مورد واکاوی قرارگرفته، سپس با حساب‌های نوین مقایسه شده‎اند. روش پژوهش، مطالعة آرشیوی و بررسی‌های تاریخی در حوزة پژوهش‏های کیفی با کاربرد استقرایی‏ ـ اکتشافی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در زمان هخامنشیان «معادلة حسابداری پرسپولیس» وجود داشته است که شبیه «معادلة اولیة حسابداری» امروزی است. معادلة پرسپولیس که در 2000 سال قبل از لوکیا پاچیولی رواج داشته، شاید پایه‌گذار معادلة اساسی حسابداری امروزی بوده است. همچنین بیش از سیزده عنوان حساب، به‎شکل کل، معین و تفضیلی نیز وجود داشته است. فرم گزارش­های حسابداری تخت جمشید نیز به‏صورت یکنواخت و استاندارد تهیه می‏شده است. بر‏اساس اسناد کتیبة شمارة 1997، قدیمی‏ترین حسابدار ایرانی «ایرکامکاَ» نام دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Persepolis Fortification Tablets with Focusing on Accounting and Bookkeeping Methods

نویسندگان [English]

  • Mohamad Namazi 1
  • Fatemeh Taak 2
1 Prof., Dep. of Accounting, University of Shiraz, Iran
2 M.Sc. Student, Dep. of Accounting, University of Shiraz, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present research is to investigate the
history of accounting by using inscriptions of perspolis. 65
inscriptions accounting tablets from 2087 inscriptions published by
Richard Hallok (1969), 1 tablet, from 150 inscriptions published by
Abdolmajid Arfaee (1387) were utilized. The tablets are related to
years thirteenth (509 BC) to twenty eight of Darious era (493 and 494
BC). PF tablets which have the accounting context, whit Ilami
linguistic approach, have been analyzed from the equality aspect of
accounts and, then, they have been compared with titles of accounts in
modern accounting. The research method is based upon an archive
study and historical investigations about qualitative researches with
exploratory-inductive application. The accounting equation of
Persepolis was discovered by investigating accounting inscription. The
Persepolis equation has been perhaps the establisher of the fundamental
equation accounting of those times in 2000 years before Lucia Pacioli.
Also, more than 13 titles of account, such as ledger and subsidiary
were found. The accounting form accounting report of that time has
been uniform and the same in each year. The oldest Iranian accountant
is "Irkamka" according to the documents of PF 1997 inscription.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting
  • Equation Accounting
  • Ilami Achaemenian
  • Persepolis Fortification Tablets
  • Title of Accounts