ظرفیت بدهی در شرکت¬های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران

چکیده

ظرفیت بدهی عبارتست از مقدار بدهی که شرکت در منابع تأمین مالی خود می­تواند ایجاد کند، به‎گونه­ای که آن شرکت را از نظر نقدی دچار مشکلات مالی و نقصان در بازپرداخت بدهی­ها نکند. در این پژوهش تمامی شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران (بین سال­های 1383 تا 1387) به جز شرکت­هایی که در صورت­های مالی خود، در بازپرداخت دیون بانکی جریمۀ تأخیر داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. به این ترتیب می­توان گفت پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و نداشتن جریمۀ تأخیر، معیارهای تناسب ساختار سرمایه در شرکت­ها در نظر گرفته شده است. اطلاعات 128 شرکت با استفاده از مدل داده­های تلفیقی نامتوازن تجزیه و تحلیل شده­اند. مدل رگرسیون استفاده شده، مدل حداقل مربعات تعمیم­یافته (GLS) است که با استفاده از وزن­دهی به داده­های مقطعی، داده­ها موزون شده­اند. نتایج پژوهش وجود ارتباط معنادار بین پنج متغیر برشمرده شده و ظرفیت بدهی را تأیید می­کند. در ادامه نیز برای هر یک از صنایع مدلی ارائه‎شده که ظرفیت بدهی (به‎صورت درصد بدهی به جمع دارایی­ها) را محاسبه می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Explaining Debt Capacity in Tehran Stock Exchange (TSE) Listed Companies

نویسندگان [English]

  • Saeedi Saeedi 1
  • Abesht Abesht 2
چکیده [English]

Debt capacity means the amount of debt in which a company can pay its obligation without any shortage of funds. In this paper all the Tehran Stock Exchange (TSE) listed companies have surveyed for the year from 2005 to 2009. The purpose of this paper is to provide empirical support for micro-economic theory respecting debt capacity and to develop a practically useful model for assessing debt capacity for firms seeking to minimize credit risk and the cost of debt. Theoretically important factors explaining the variation in debt capacity are identified and tested, namely: the proportion of property, plant and equipment over total assets, industry group (highlighting asset specificity), sales, market value, and debt ratio of previous financial year. The model developed provides a basis for firms to assess their debt capacity. Firm’s whose actual debt to asset ratio is less than their debt capacity can borrow more if needed and if additional leverage is justified. Creditors can also use the estimated debt capacity when deciding the terms (including the interest rate) of extending credit. Investors can shy away from companies with very little or no unused debt capacity to reduce their portfolio risk. Data were collected from the TSE Disclosure Database. Using the Eviews software, this paper’s theoretically based constructs were tested by developing a Generalized Least Square (GLS) model

کلیدواژه‌ها [English]

  • debt capacity
  • Debt Ratio
  • Capital structure
حشمتی، م. و نمازی، م. (1386). بررسی تأثیر سازه‌ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 3 (14): 161- 139.##
ستایش، م. و کاظم‌‌نژاد، م. و شفیعی، م. (1388). کاربرد الگوریتم ژنتیک در تعیین ساختار بهینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 2 (16): 58- 39.##
ستایش، م. و جمالیانپور، م. (1390). سودمندی ساختار سرمایه و تغییرات آن بر پیشبرد راهبردهای مالی شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 2 (18): 90-7. ##
شیرزاده، ج. و نمازی، م. (1384). بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تأکید بر تنوع صنعت). فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 4 (12): 96- 75.##
Abe, D. J., Verbeek, M. & Verwijmeren, P. (2008). Debt Capacity and Firm’s Debt-Equity Decisions. RSM Erasmus University, Rotterdam, The Netherland.##
Akerlof, G. A. (1970). The Market for ‘Lemons’: Quality and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economics, 84: 488-500.##
Bernanke, B. & Gertler, M. (1989). Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations. American Economic Review, 79 (1): 14-31.##
Chirinko, R. & Singha, A. (2000). Testing Static Tradeoff against Pecking Order Models of Capital Structure: A Critical Comment, Journal of Financial Economics, 58 (3): 412-425.##
Espahbodi, H. & Espahbodi, P. & Rezaee, Z. & Tehranian, H. (2002). Stock Price Reaction and Value Relevance of Recognition versus Disclosure: the Case of Stock-Based Compensation. Journal of Accounting and Economics, 33 (3): 343-73.##
Frank, M. Z. & Goyal, V. K. (2003). Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure. Journal of Financial Economics, 67: 217-248.##
Kutner, N. N. (2004). Applied Linear Regression Models, 4th edition, McGraw-Hill, Irwin.##
Kiyotaki, N. & Moore, J. (1997). Credit Cycles. Journal of Political Economy, 105 (2): 211-248.##
Lamont, O. (1997). Cash Flow and Investment: Evidence from Internal Capital Markets. Journal of Finance, 52 (1): 83-109.##
Lemmon, L. L. & Zender, F. (2007). Debt Capacity and Tests of Capital Structure Theories, School of Business University of Utah, and, Leeds School of business University of Colorado at Boulder.##
Myers, S. (1977). Determinants of Corporate Borrowing. Journal of Financial Economics, 5 (2): 147-175.##
Myers, S. (1984). The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 39 (3): 575-592.##
Myers, S. & Majluf, N. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have. Journal of Financial Economics, 13(2): 187-221.##
Roger G. C. & Wilson, B. & Daines, R. H. & Nadauld, S. D. (1990). Strategic Financial Management, Irwin/Toppan, Tokyo, Japan.##
Shyam-Sunder, L. & Myers, S. (1999). Testing Static Tradeoff against Pecking Order Models of Capital Structure. Journal of Financial Economics, 51 (2): 219-244.##
Stickney, C. P. & Brown, P. R. & Wahlen, J. M. (2007). Financial Reporting, Financial Statement Analysis, and Valuation: A Strategic Perspective, 6th ed., Thomson South-Western, Mason, OH.##