بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش زبان توسعه‌پذیر گزارشگری مالی در شرکت ملی پتروشیمی ‎ایران و شرکت‌های تابعه

نویسندگان

1 دانشیارگروه حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

چکیده

به‎کارگیری فناوری‌های پیشرفته در فضای کسب‌و کار امروز از اهمیتی بالا برخوردار است. یکی از این فناوری‌های نوین در ارایه و استفاده از صورت‌های مالی، «زبان توسعه‌پذیر گزارشگری مالی» است که منافع عمده‌ای در کلیه مراحل تجزیه و تحلیل و گزارشگری تجاری ارایه می‎کند. در این پژوهش سعی شده عوامل مؤثر بر پذیرش زبان توسعه‌پذیر گزارشگری مالی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت‌های تابعه بررسی شوند تا نتایج این ارزیابی به تصمیم گیرندگان و مجریان این نوآوری کمک نماید تا ابعاد مختلف موضوع را با دانش بیشتری مدیریت نمایند و از هزینه‌ها و تأثیرهای منفی بکاهند. جهت نیل به این هدف پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش، 11 عامل مؤثر بر پذیرش زبان گزارشگری توسعه‎پذیر گزارشگری مالی شناسایی شدند. سپس مدیران و کارشناسان مالی شرکت با ابزار پرسشنامه نظرسنجی واقع شدند. نظرات ایشان با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل واقع شدکه درنهایت تأثیر 9 متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Aadoption of Extensible Financial Reporting Language in the National Iranian Petrochemical Company and Subsidiary Companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Nikbakht 1
  • Raheleh Golkar 2
چکیده [English]

Application of advanced technologies is important in today's business environment.One of advanced technologies in use and presentation of financial statements is "extensible Business Reporting Language" (XBRL). That the major benefits provides in all stages of business analysis and reporting. In this study, we tried to examined factors affecting the adoption of XBRL in Iran's National Petrochemical Company and subsidiary companies .The results of this evaluation can help to the decision makers and implementers of this innovation to manage different aspects of the issue with more knowledge and reduce the costs and negative effects .To Achieve this goal, after study of literature and background research,11 factors influencing the adoption of XBRL were identified .Then Financial experts were surveyed with a questionnaire. His Reviews were analyzed using structural equation models. Finally the effects of nine independent variables were approved on the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extensible Business Reporting Language
  • Iran's National Petrochemical Company.
  • structural equation model