شناسایی حباب قیمتی سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ارزش حال

نویسندگان

1 بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه تهران

چکیده

بازارهای مالی به‌ویژه بازار سرمایه از مهم‌ترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به‌شمار می‎روند. نظر به اهمیت استراتژیک مالی و اقتصادی این بازار، هرگاه اخلال و انحراف گسترده‌ای در آن رخ دهد، تجهیز و تخصیص منابع مالی کشور با مشکل جدی مواجه می‌شود. یکی از عوامل به‌وجود آورنده این مسایل حباب قیمتی است. به‌طورکلی هنگامی که قیمت یک سهم با قیمت انتظاری آتی آن، تفاوت داشته باشد بحث حباب در بازار مطرح می‌شود. این مقاله اعتبار مدل ارزش حال با انتظارات متغیر زمانی را با استفاه از آزمون هم‌انباشتگی آستانه‌ای تکانه‌ای M-TARبررسی می‌کند و به پژوهش این موضوع می‌پردازد که آیا هیچ تعدیل نامتقارنی بین قیمت‌های سهام و بازده نقدی سهام در بلند‌مدت در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی فروردین 1379 تا آبان 1387 وجود دارد یا خیر؟ نتایج مشخص کردند که رابطه هم‎انباشتگی بلند‌مدت بین قیمت سهام و بازده نقدی سهام وجود ندارد، که بیانگر وجود حباب عقلایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influences survey of the Intellectual Capital elements efficiency on the firms Financial Performance in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Abbasian 1
  • Vahid Mahmoudi 2
  • Elham Farzanegan 1
چکیده [English]

Financial markets are considered as a particular important capital market instruments an allocation of financial resources mobilization process. Considering the importance of strategic financial and economic market, when the disruption and diversion occur widely in it, mobilization and allocation of financial resources of the countries are faced with serious problems. One of the factors regenerator these issues is price bubble. Generally, when the price of a share is different from its future expected price, market bubble term is introduced. This paper explores validity of present value model with time – varying expectations, by use of newly developed Momentum Threshold Cointegration test, M-TAR, to investigate if there is any asymmetric adjustment in long-run prices and dividends in Tehran stock Exchange during 2000:M3 to 2008: M10? Empirical results indicate that long-run prices and dividends cointegration relationship doesn't hold for Tehran's stock exchange, which attests to the presence of rational bubbles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric Adjustment
  • Cointegration
  • Momentum Threshold Autoregressive Model
  • Present Value Model
  • Rational Bubbles