بررسی عوامل تعیین‌کننده تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

این مطالعه به بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری با تغییرات بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. متغیرهای مورد بررسی شامل بازده سود، درصد سرمایه‌گذاری مالکان، تغییرات در سودآوری، تغییرات در فرصت‌های رشد و تغییرات در نرخ تنزیل است. مدل بازده این مطالعه مبتنی بر مدل‌های چن و ژانگ ]10[ است که در آن ارزش شرکت شامل ارزش دارایی‌های آن در حال حاضر به‌علاوه فرصت‌های رشد آتی است. نتایج آزمون مدل‌های پژوهش با توجه به پنج متغیر کلیدی ذکر شده و با استفاده از داده‌های تجمعی نشان داد، ارتباط معناداری بین 4 متغیر یعنی بازده سود، تغییر در سودآوری، درصد سرمایه‌گذاری مالکان، و تغییر در نرخ تنزیل وجود دارد. مدل پژوهش بالغ بر 30% تغییرات بازده سهام را تبیین نموده است که بیشترین قدرت تبیین نیز مربوط به متغیرهای جریانات نقدی است. استحکام مدل با توجه به داده‌های سالانه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Accounting Variables and Stock Price Movements in Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسنده [English]

  • Omid Pourheydari
چکیده [English]

This study investigated the relationship between accounting Variable and stock price movements. I study earnings yield, capital investment, changes in profitability and growth opportunities, as a cash flow related factors, and discount rates that based on theoretical evidences influence stock returns. My model is based on Chen and Zhang [10] study, who relates returns to earnings yield, equity capital investment, changes in profitability, growth opportunities, and discount rates. Based on pooled sample my finding indicated that earnings yield, capital investment, changes in profitability and discount rates influence stock movements. Empirical results confirm the predicted roles of all identified factors. The model explains about 30% of the cross-sectional return variation, with cash-flow-related factors (as opposed to changes in discount rates) accounting for most of the explanatory power. The properties of the model are robust across various periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Investment
  • Changes in Profitability
  • Discount Rates.
  • Earnings Yield
  • growth opportunities
  • Stock Price