ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های تصاحب شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش عملکرد شرکت‌های تصاحب شده‌ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای سال‌های 1378تا 1383 با استفاده از شاخص ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار داده است. با استفاده از رویکرد صورت‌های مالی اساسی، اطلاعات شرکت‌های تصاحب شده در دوره‌ی پژوهشی جمع‌آوری و با استفاده از ‌t استیودنت معنا‌دار بودن نتایج فرضیه‌ها را آزمون کرده است. به‌منظور شناخت اثرات کلان اقتصادی،عملکرد شرکت‌های تصاحب شده را با عملکرد شرکت‌های تصاحب نشده‌ی مشابه از نظر صنعت، مقایسه و آزمون کرده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که ارزش افزوده اقتصادی پس از تصاحب در شرکت‌های تصاحب شده بهبود نیافته است واز نظر آماری نیز معنا‌دار بوده است. نتایج پژوهش درخصوص شرکت‌های تصاحب نشده نشان می‌دهد که ارزش افزوده اقتصادی پس از تصاحب در شرکت‌های مذکور نسبت به شرکت‌های تصاحب شده‌ کمتر کاهش یافته است ولی از نظر آماری معنا‌دار نیست. بنابراین مدیران شرکت‌های خریدار با استفاده از راهبرد تصاحب؛ توانایی بهبود عملکرد و خلق ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های تصاحب شده را نداشته‌اند و تصاحب شرکت‌ها در ایران از نظر شاخص مذکور با کاهش عملکرد مواجه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Value Added (EVA) in target companies of Tehran Stock Exchang (TSE)

نویسنده [English]

  • Asghar Arefi
چکیده [English]

In this research, I examine the post acquisition performance of target companies, in 1378 to 1383 by using economic value added approach.
By use of financial statement approach, the companies' performances hypothesizes are examined through non-parametric technique of T-student. Also we used industry- adjusted measures to control for events in economy and industry that are unrelated to mergers and acquisitions strategies.
The result of this research indicates that acquired firms haven't improved in EVA index and the result is significant. About the control group (those companies which are not acquired) have experience a little decrease in EVA. But the result is insignificant the empirical results show that EVA isn't improved in Iranian target firms and managers of acquirer companies weren’t able to improve the economic value added in target companies. Performance of acquisition strategy in IRAN by using economic value added index wasn’t improve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • capital
  • Economic Value Added
  • Merger and Acquisition
  • Target Company and Acquirer