اثر محافظه‌کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها، در 48 شرکت زیان ده از شرکت‌های خارج شده از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت‌ها رابطه‌ای مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده و مشابه نتایج پژوهش‌های خارجی می‌باشد. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه‌ای مستقیم میان اندازه شرکت‌ها و زیان‌دهی و رابطه‌ای معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تأکید دارد. نتایج نشان می‌دهدکه مالکیت دولتی، اثری بر زیان دهی شرکت‌ها ندارد. هم چنین نتایج مزبور، محافظه کاری حسابداری را مکانیزم قراردادی موثری برای محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدیر در بیش نمایی از سود در شرکتهای زیان ده می‌شناسد و از این رو، محافظه کاری را موجب ارتقای ارزش شرکت‌های زیان ده در بلند مدت می‌داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Accounting Conservatism, governmental ownership, firm size and financial leverage on unprofitability of Companies

نویسندگان [English]

  • Bahman Bani Mahd
  • Tahmineh Baghbani
چکیده [English]

In this paper, we examine relation between accounting losses and accounting conservatism over a 7- period in 48 loss firms in Tehran Stock Exchange. We report evidence that accounting conservatism and firm size have a positive relation and financial leverage has a negative relation with accounting losses. there is no relation between accounting losses and governmental ownership in study sample. Our findings contribute to the literature on accounting conservatism and they implicate that conservatism is likely to be an efficient financial reporting mechanism to increase firm value in a long term period because it restrict opportunistic payment to managers and other contracting parties. The increased firm value is shared among all parties to the firm increasing everyone’s welfare. In that sense, conservatism is an efficient contracting mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accounting losses
  • firm size and financial leverage
  • governmental ownership
  • loss firms
  • Accounting Conservatism