پیش‌نیازهای پیاده‌سازی زبان توسعه‌پذیر گزارش‌گیری کسب و کار (XBRL)

نویسندگان

دانشکده مدیریت

چکیده

‌اینترنت و فن‌آوری وب شیوه تعاملات و اطلاع رسانی در مورد وضعیت و عملکرد مالی شرکت‌ها به ذی‌نفعان مختلف را دچار تغییر نموده است. یکی از ابزارهای مبتنی بر‌این فن‌آوری که اخیراً مورد توجه زیادی قرار گرفته، "زبان توسعه پذیر گزارش‌گیری کسب و کار" (XBRL) است.‌این زبان گزارش گیری، علیرغم مزایای بی‌شماری که برای سازمان‌ها به ارمغان می‌آورد، نیازمند الزامات و پیش نیازهایی است که در صورت آماده نبودن سازمان در‌این زمینه‌ها، ابعاد خطر پذیری اجرایی افزایش می‌یابد و تحقق اهداف طرح را به تأخیر می‌اندازد. در‌این مقاله سعی شده است تا مدلی جامع ارائه گردد که بتواند آمادگی سازمان‌ها را برای اقدام و مبادرت به اجرای چنین طرحی سنجیده و با اقدامات مناسب ریسک‌های ناشی از طرح را کاهش دهد. بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع شاخص‌های مؤثر بر اجرای موفق‌این طرح‌ها شناسایی و سپس از طریق پرسش‌نامه‌ای از خبرگان حوزه مالی نظرسنجی شده است. برای تحلیل داده‌های گردآوری شده و تبیین مدل علّی روابط بین عوامل از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prerequisites of extensible Business Reporting Language (XBRL) implementation

نویسندگان [English]

  • Babak Sohrabi
  • Amir Khanlari
چکیده [English]

The internet and web technology have changed the way corporations communicate financial performance to stakeholders. Extensible Business Reporting Language (XBRL) is one of the web-based tools which recently are considered. Although, this technology have several benefits for corporations but needs some requirements and enablers that must be considered before embarking project implementation for achieving promised goals. In this paper, we provide a comprehensive model to assess readiness of organizations for XBRL implementation. For this goal, first we recognized critical success factors of XBRL implementation by reviewing the literature. We developed a questionnaire which was based on the extracted factors, and finally the questionnaire data analyzed using structural equation model (SEM) to test the proposed causal model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extensible Business Reporting Language (XBRL)
  • implementation prerequisites
  • organizational readiness