سودمندی استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادر تهران

نویسندگان

چکیده

این تحقیق در پی یافتن پاسخ این سوال است که آیا استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران سودمند می‌باشد یا خیر؟ بدین منظور یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردترین روش‌های تحلیل تکنیکی یعنی میانگین متحرک مورد استفاده قرار گرفته است. این بررسی از طریق آزمودن قواعد معاملاتی متعدد میانگین متحرک بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از تیرماه سال 1371 تا پایان شهریور ماه سال 1383، صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که روش‌های میانگین متحرک دارای قابلیت پیش‌بینی می‌باشند و می‌توانند الگوهای قیمتی را به منظور انجام معاملات سودمند شناسایی نمایند. علاوه بر این، تحقیق حاضر این فرضیه که روش‌های معاملاتی تکنیکی نسبت به استراتژی خرید و نگهداری بازده بیشتری ایجاد می نمایند را تایید نمود. طبق نتایج تحقیق به نظر می‌رسد سودمندترین قاعده، میانگین متحرک 5 روزه می‌باشد. این قاعده معاملاتی با ایجاد متوسط بازدهی سالانه حدود60 درصد در مقایسه با متوسط بازدهی سالانه نزدیک به 36 درصدی روش خرید و نگهداری درهمین دوره، بهترین عملکرد را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This Research is going to answer the question if the technical analyses help the people gain much return in Tehran Stock Exchange(TSE). Actually it wants to determine the benefits of using the technical analysis as tools to predict the price models & trends in TSE. Therefore, the Moving Average which is one of the most used technical tools in determining the price trends, price changes and movements, is used for this purpose. So this research is used to test the ability of Moving Average as tool to gain more profit than the other tools. This work is done in the period of 1371 till 1383 (Iranian Year).
The results show that the Moving Average can predict the price models & trends and helps the investors to have better transactions and more chance to make profit in TSE. Also the results shows that the return gained by using the technical strategies was more then the fundamentals like buy & hold, in TSE. This trading rule had about 60% gain, which was more than 36% gain obtained by buy & hold strategy (in the same time) In TSE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buy & hold
  • Moving Average
  • Technical analyses
  • Tehran Stock Exchange
  • Total index