بررسی تاثیر عوامل داخلی شرکت‌ها بر چگونگی شکل‌گیری ساختار سرمایه شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

چکیده

یکی از ویژگی‌های بازارهای نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش‌های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است. ضرورت این امر، داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و نیز محیط ‌پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکت‌های مختلف در قالب صنایع مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت‌ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارائی‌ها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصت‌های رشد، نوع تامین مالی و ساختار مالی و بالتبع آن ریسک این شرکت‌ها متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است تاثیر عوامل مذکور را بر استفاده از روش تامین مالی اهرمی مورد سنجش قرار دهیم. نتایج حاصله ضمن تائید اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختار مالی شرکت‌ها، پیشنهادات ویژه‌ای نیز به منظور استفاده مدیران شرکت‌ها ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One characteristic of emerging markets is encompassing capital influence and efficient methods in creating new corporate value and risk management in finance markets. This requires a vast understanding of the current rating of the firm in finance markets and the surroundings that influence its performance. Since endogenous variables of a business including tangible assets, size, profitability and growth opportunities differ, financial structure, and consequently, the risks are different. the present paper studies the impacts these variables create on leverage financing. While supporting the assumption of significant impacts of these variables on a firm’s financial structure, recommendations were given to be used by directors to control and restrict the impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endogenous Variables
  • Financial Structure
  • Leverage Decision