مقدمه‌ای بر زبان توسعه‌پذیر گزارشگری بازرگانی (XBRL)

نویسندگان

چکیده

ایکس بی آر ال، یک سیستم گزارشگری مبتنی بر منبع باز است که برای تهیه و مبادلة الکترونیکی گزارش های بازرگانی در سراسر جهان، ایجاد شده است. این زبان در کل درباره‌ی برچسب گذاری الکترونیکی داده ها است و آن را می توان با رمزینه مقایسه کرد. ایکس بی آر ال، شکل بسط یافته ایکس ام ال است. این دو زبان توسعه پذیر هستند. زبان توسعه پذیر بدین معنی است که بعد از طراحی، در تاریخ های بعدی به سهولت می توان ترکیب هایی جدید را به آن افزود. هم‌چنان‌که انتظار می رود لازم است قواعد یا خصوصیات این زبان ها به گونه ای مدیریت شود که در طراحی آن سازگاری و یکنواختی منظور شود. هدف ایکس بی آر ال، فراهم ساختن مجموعه ای استاندارد از برچسب های ایکس ام ال است که می توان از آن برای ایجاد مستندات نمونه استفاده کرد. سپس این مستندات نمونه را می توان در فرمت های گوناگون نمایش داد. ایکس بی آر ال، درپی وضع استانداردهای جدید حسابداری نیست؛ بلکه می کوشد تا برچسب های مبتنی بر ایکس ام ال را که در گزارشگری بازرگانی مورد استفاده است استاندارد نماید، به طوری که گزارش های بازرگانی تهیه شده به وسیله سازمان ها را به منظور نظارت یا سایر اهداف بتوان راحت تر مقایسه یا مقابله کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

XBRL, the eXtensible Business Reporting Language, is an open standards-based reporting system being built to accommodate the electronic preparation and exchange of business reports around the world. XBRL is all about the electronic tagging of data. It has been compared to the introduction of bar-coding and to the introduction of the ISBN number for books. While financial data is an obvious choice for electronic tagging, all data can be tagged. XBRL is an extension of XML, the eXtensible Markup Language. An extensible language means one that is designed to easily allow the addition of new features at a later date. As might be expected, the rules, or specifications, for these languages need to be managed so as to allow consistency in their development. The goal of XBRL is to develop a standard set of XML-type tags that can be used to create instance documents that can be then presented in a variety of formats. XBRL is not trying to set new accounting standards; it is attempting to standardise the XML-based tags that are used in business reporting so that the business reports prepared by organisations can be more easily compared and collated for regulatory and other purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HTML HyperText Markup Language
  • XBRL eXtensible Business Reporting Language
  • XML eXtensible Markup Language