بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

این تحقیق در زمینه مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در ایران است. در این تحقیق مدل تعدیل شده جونز در مورد 30 شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم در طی سال‌های 1378 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می‌کنند. هم‌چنین تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلندمدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اوّل شرکت‌ها و عملکرد بلندمدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study is first research of earnings management by initial public offering (IPO) firms in Iran country. Using a sample of 30 Iranian IPO’s through 1378-1380, we investigate the pattern of discretionary current accruals (DCA) over time. We find that managers manage their company’s earnings in the first year as a public company but not in the years before the IPO. We also examine the impact of earnings management on the long-run stock price performance of IPO’s. We find a positive relation between the size of the DCA in the first year as a public company and long-run stock price performance over the next 3 years. A number of additional tests support these findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discretionary Current Accruals
  • Earnings management
  • financial reporting
  • Initial public offering
  • Long run stock price performance