علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران

نویسنده

چکیده

حاصل سیستم اطلاعاتی حسابداری. صورت های مالی اساساسی می باشد و به همین دلیل بخش عمده ای از تئوری ها. تحقیقات و استانداردهای وضع شده در رشته حسابداری به صورت های مالی اساسی اختصاص دارد.
هدف نهایی حسابداری تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از خدمات حسابداری است. در کشور ما نیز که هم اینک به تجربه نمودن استانداردهای حسابداری پرداخته تحقیق در این زمینه از اولویت خاصی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران بررسی شود. جهت انجام این تحقیق 30 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در سال 80 سهام آنها مورد مطالعه قرار گرفته و مشمول تلفیق صورت های مالی بوده اند انتخاب و 150 پرسشنامه برای مدیر عامل. اعضای هیات مدیره و مدیران مالی ارسال گردید که حاوی 42 سوال بود که به گونه ای هدفمند طراحی شده بود. نتایج حاصله از میان 97 پرسشنامه عودت شده نشان داد. علیرغم آنکه مدیران تا حدودی به صورت های مالی تلفیقی شناخت و آگاهی دارند. ولی وجود پیچیدگی تکنیک های مربوط به تهیه صورت های مذکور و کم اهمیت بودن آنها از نظر مراجع قانونی موجب شده تا صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران مورد استفاده قرار نگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Financial statements are a result of accounting information system and for this reason a major part of theories, investigations and set standards in accounting, are related to basic financial statements. The ultimate goal of accounting is to fulfill the necessary information for those using accounting services. Our country has also started experiencing accounting standards.
That is why research in this respect is of priority. This research tries to investigate reasons for non-usage of composing financial statements in management decisions. For this reason companies out of the accepted companies from Tehran securities stock exchange whose share has been studied in the year and were involved in composing financial statement, were chosen and questionnaire which consisted of questions was sent for the chief executive, members of board of directors and financial managers. The results of questionnaires showed that despite the manager’s knowledge and awareness of composing financial statements, the complex techniques related to the statements and their neglect from authorities have caused their lack of usage in management decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consolidated Financial Statements
  • Effective Control
  • Minority Interests
  • Parent and Subsidiary Business Units
  • Significant Influence